Bochnia, Rynek 9 mapa dojazdu   |   tel. 14 612 32 04   |   kom. 606 648 874

Oprogramowanie dla firm

Dobre oprogramowanie to ważna część systemu informatycznego, którego zadaniem jest wspomaganie zarządzaniem firmą. Poniżej możesz zapoznać się z programami, które wspomagają pracę sklepu i sieci sklepów.

I-mag - innowacyjny system
etykietowania regałów sklepowych
oraz zarządzania powierzchnią sklepu

I-mag - elektroniczny system etykietowania regałów sklepowych został opracowany do wspierania personelu w procesie etykietowania listew sklepowych oraz zarządzania organizacją towarów w sklepie.
listwy i-mag
I-mag to system, którego funkcjonalność znacznie usprawnia proces etykietowania, zapewnia nową jakość listew sklepowych, poprawia estetykę miejsc ekspozycji towarów, umożliwia wizualizację ułożenia towaru w sklepie i zarządzanie powierzchnią sklepu. Czynniki te pozwalają w znaczący sposób poprawić wyniki sprzedaży w jednostkach handlowych.
 • Innowacyjny system etykietowania regałów sklepowych
 • Nowa tańsza technologia dostępna na każdą kieszeń
 • Nieograniczona różnorodność wzorów etykiet
 • Automatyczne tworzenie mapy sklepu
 • Łatwa instalacja, integracja i utrzymanie
 • Zero poboru energii
System opiera się na autorskiej koncepcji magnetodruku, która jest rozwiązaniem innowacyjnym na skalę świata. Nowa technologia pozwala na stosowanie wyświetlaczy na całą długość regałów sklepowych i swobodne dysponowanie powierzchnią wyświetlacza, przy bardzo konkurencyjnej cenie.
Funkcjonalności związane z elektronicznym opisywaniem regałów sklepowych uzupełnia oprogramowanie zarządzające procesem etykietowania oraz pozwala na automatyczne odwzorowanie mapy sklepu i położenia towarów z dokładnością do miejsca na półce.

Przegląd najważniejszych funkcji systemu I-mag

Wyświetlacz na całą długość regału sklepowego
Nowa technologia zastosowana w systemie i-mag pozwala na wykorzystanie całej długości listwy sklepowej do nanoszenia informacji o towarze. Miejsce na listwie może zostać również wykorzystane do nanoszenia dowolnej informacji dla klienta np. teksty promocyjne, prosta grafika, znaki firmowe.
Swoboda w dysponowaniu powierzchnią wyświetlacza
Miejsce na listwie wyświetlacza może być dowolnie zagospodarowane. To personel pracujący w sklepie przy półkach decyduje, w którym dokładnie miejscu listwy ma zostać wyświetlona etykietka, gdzie może znaleźć się znak graficzny czy hasło reklamowe.
Nieograniczona różnorodność wzorów etykiet
System i-mag posiada narzędzia umożliwiające zarządzanie wyglądem etykiet. W oparciu o predefiniowane wzory umożliwia także tworzenie własnych wzorów etykiet. Wzór etykiety przypisany do danego towaru można zmienić z poziomu programu zarządzającego jak również zmieniając zawartość etykiety przy półce.
Rozwiązanie dla stłoczonych towarów
W każdym sklepie występują półki gdzie ilość różnych towarów jest tak duża, że problematyczne jest umieszczenie etykietek do każdego towaru w odpowiednim miejscu. Rozwiązaniem dla takiej sytuacji w systemie i-mag jest wydruk zorganizowany. Specjalnie przygotowane szablony pozwalają na lepsze zagospodarowanie miejsca na listwie i odpowiednie wyświetlenie znacznie większej ilości etykietek.
Zero poboru energii
Autorska opatentowana technologia magnetodruku zastosowana do nanoszenia zawartości elektronicznej pamięci na listwy sklepowe o specjalnym podłożu to rozwiązanie bardzo ekologiczne i ekonomiczne. Zastępuje ona etykiety papierowe. Listwy sklepowe i-mag nie pobierają energii w momencie zmiany zawartości etykietki oraz podczas wyświetlania informacji. Nowa technologia jest oprócz tego znacząco tańsza od technologii LCD czy e-paper.
Automatyczne tworzenie mapy sklepu
Cyfrowa mapa obiektu handlowego to doskonałe narzędzie pozwalające na efektywne zarządzanie powierzchnią sklepu i rozmieszczeniem towarów na półkach. Mapa ta tworzona jest automatycznie w trakcie normalnej pracy personelu. O położeniu każdego towaru system jest informowany w procesie wykładania i skanowania towaru.
Szczegółowa identyfikacja położenia towaru na półce
Cyfrowa mapa sklepu pozwala na identyfikacje położenia towaru z dokładnością do miejsca na półce. Zmiana ceny towaru, który występuje w kilku miejscach w sklepie powoduje wywołanie procedury zmiany tej ceny we wszystkich lokalizacjach danego towaru. Przy zmianie zawartości etykiet personel może sprawdzić lokalizację towaru w sklepie.
Podstawowe funkcjonalności:
 • pełna informacja o produkcie i jego cenie (również w formie graficznej)
 • integracja informacji na etykiecie z bazą danych w systemie kasowym
 • łatwe i szybkie projektowanie wzoru etykiety w oparciu o predefiniowane szablony etykiet
 • zmiana ceny produktu wymagająca minimalnego zaangażowania czasu i pracy personelu
 • możliwość umieszczenia na etykiecie wielu dodatkowych informacji o produkcie oprócz jego ceny
 • całkowicie scentralizowana kontrola informacji kierowanych przez sklep do klienta
 • możliwość automatycznej zmiany cen na poszczególne produkty umożliwiająca łatwe zarządzanie promocjami w ciągu dnia i w określonych godzinach
 • dodatkowa zachęta do zakupów poprzez możliwość wyświetlania specjalnych komunikatów promocyjnych
 • szybsza obsługa przy kasie
 • brak potrzeby weryfikacji cen towarów w czytniku
 • wyeliminowanie kosztów robocizny związanych z wymianą etykiet papierowych, wprowadzaniem zmian w cenach, sprawdzaniem cen na półkach i eliminowaniem błędów w cenach
 • unikalny sposób wymiany informacji między etykietami a serwerem.

Elementy systemu i-mag:

I-mag Magmet
listwy i-mag - magmet
Urządzenie wykorzystuje nowatorską technologię magnetodruku do wyświetlenia na specjalnym podłożu zawartości pamięci elektronicznej (etykietek, grafiki, tekstów promocyjnych, informacyjnych, znaków firmowych, itp.)
I-mag wyświetlacz
listwy i-mag
Listwa sklepowa o specjalnym podłożu nie pobierająca energii w żadnym momencie.
I-mag Planer
listwy i-mag oprogramowanie
Oprogramowanie do zarządzania położeniem oraz etykietowaniem towarów w sklepie. w łatwy i efektywny sposób zarządza etykietowaniem towarów analizując dane przesyłane z programu magazynowego i przetwarzając je na listę zadań do wykonania za pomocą urządzenia I-mag Magmet. Każdy towar może posiadać swój wzorzec etykiety. Cyfrowa mapa obiektu pokazuje szczegółową lokalizację towaru w sklepie.

Zasada działania

Architektura systemu jest wyjątkowo prosta. Oprogramowanie do zarządzania położeniem oraz etykietowaniem towarów w sklepie, na podstawie danych z programu magazynowego generuje listę zadań do wykonania. Za pomocą złącza UBS lista zadań przegrywana jest do urządzenia i-mag Magmet. Personel wyposażony w urządzenie prowadzony jest kolejno od półki do półki celem naniesienia wszystkich zmian na wyświetlaczach regałowych.
Komunikacja odbywa się dwukierunkowo. Zmiany zainicjowane przez personel pracujący przy półce przy wymianie danych zostają zarejestrowane przez system. Stąd w systemie znajduje się zawsze aktualny obraz położenia towarów w sklepie.

Korzyści płynące z zainstalowania systemu i-mag

 • Oszczędność czasu i kosztów
 • Lepsza obsługa klientów
 • Wzrost sprzedaży
 • Czytelna informacja o cenach i promocjach
 • Kompleksowe rozwiązanie dla sklepu