Bochnia, Rynek 9 mapa dojazdu   |   tel. 14 612 32 04   |   kom. 606 648 874

Oprogramowanie dla firm

Dobre oprogramowanie to ważna część systemu informatycznego, którego zadaniem jest wspomaganie zarządzaniem firmą. Poniżej możesz zapoznać się z programami, które wspomagają pracę sklepu i sieci sklepów.

KC-Menadżer - systemy do zarządzania
sieciami sklepów

Przedstawiamy Państwu nowoczesny, unikalny system zarządzania siecią sklepów. Oprogramowanie KC-Menadżer pozwala w prosty sposób ewidencjonować sklepy, gromadzić i analizować dane z sieci sklepów, a także centralnie zarządzać pracą sklepów.
Projektując system wzięliśmy pod uwagę szeroki wachlarz potrzeb organizacji zarządzających sklepami własnymi oraz franczyzowymi. Duże możliwości konfigurowania pozwalają dostosować system do konkretnego profilu działania sieci. System centralny KC-Menadżer współpracuje z programami KC-Firma/KC-Market nadzorującymi pracę sklepu.

Dostosowanie do indywidualnych potrzeb

System umożliwia odzwierciedlenie zarówno silnych zasad zarządzania sklepami własnymi jak i luźnych relacji typowych dla sieci franczyzowych. W ramach jednej sieci mogą występować różne modele zarządzania. Uniwersalność programu KC-Menadżer wynika z faktu, iż warstwa biznesowa jest definiowana przez użytkownika.
Składają się na nią:
 • Wielopoziomowa klasyfikacja towarów – pozwala opisać kartotekę towarów zgodnie z potrzebami analizy i zarządzania w sieci. W branży FMCG mogą to być np. dział, grupa, podgrupa, kategoria, producent, marka, dostawca, a w branży Fashion np.: marka, kolekcja, model, rozmiary, kolor, itp.
 • Wielopoziomowa klasyfikacja sklepów – pozwala szczegółowo odzwierciedlić strukturę sieci poprzez przypisanie sklepom takich cech jak np.: region, miasto, lokalizacja, kategoria sklepu, opiekun sklepu itp.
 • Konfiguracja zasad gromadzenia danych przez centralę. Możliwe jest precyzyjne określenie jakie typy danych będą gromadzone w centrali, a także stopień szczegółowości i okres przechowywania danych.
 • Zaawansowane definicje procesów zarządzania sklepami (zasad replikacji danych) – pozwalają określać zakresy i metody zarządzania poszczególnymi grupami sklepów.

Przegląd najważniejszych funkcji systemu KC-Menadżer

Ewidencja sklepów w sieci
Program umożliwia rejestrację szczegółowych informacji o sklepach należących do sieci. Ewidencja obejmuje informacje teleadresowe, opis sklepu w wielopoziomowej definiowalnej klasyfikacji sieciowej (np. region, lokalizacja, rodzaj, opiekun itp.), dane właściciela sklepu, właściciela lokalu, informacje o personelu, godziny otwarcia, ewidencja sprzętu fiskalnego i wiele innych.
Zaawansowane analizy zgromadzonych danych
Jedną z najważniejszych funkcji programu jest gromadzenie i analiza danych napływających ze sklepów. Dostępne są raporty o charakterze ogólnym jak i szczegółowe pozwalające badać np. sprzedaż, zapas, dostawy poszczególnych towarów lub kategorii (grup) towarów.
Podczas tworzenia raportów dostępne są następujące mechanizmy:
 • wybór bazy danych do analizy – system może gromadzić dane w wielu bazach tematycznych lub o różnym stopniu agregacji danych.
 • wybór sklepów do analizy na podstawie klasyfikacji sklepów np. region południe, sklepy osiedlowe
 • wybór towaru lub kategorii (grupy) towarowej przeznaczonych do analizy
 • wybór okresu do analizy.
Po uzyskaniu wstępnej postaci raportu dostępne są kolejne możliwości:
 • nakładanie filtru oraz sortowanie wg takich wartości wynikowych jak: ilości towarów, ceny, wartości oraz marże kwotowe i procentowe. Dzięki temu można zadawać pytania typu: w którym sklepie, regionie, okresie wystąpiła największa ilość, największa sprzedaż, najmniejsza marża itp.
 • wybór wariantu raportu – szczegółowy lub ogólny – pozwala oglądać raport w widoku zawierającym dane cząstkowe (np. sprzedaż poszczególnych towarów w grupie) lub tylko dane sumaryczne (podsumowania całych grup towarowych, sklepów, regionów, okresów itp.).
Wyniki raportów można oglądać w postaci wykresów:
 • możliwość wyboru rodzaju wykresu np. słupkowy, punktowy, kołowy, itp.
 • możliwość wyboru serii danych dla wykresu np. wartość zakupu, wartość sprzedaży, marża
 • możliwość wyboru kryteriów sortowania dla wykresu.

Zarządzanie sklepami

Program KC-Menadżer umożliwia centralne sterowanie pracą sklepów. Dostępne funkcje to między innymi:
 • Centralna lista towarów (zamknięta lub otwarta)
 • Centralna lista dostawców, blokowanie dostawców, kontrakty zakupowe, centralna konfrontacja dostaw
 • Zarządzanie cenami sprzedaży - sieciowa tabela cen - ceny dla sklepów lub grup sklepów
 • Centralne promocje sprzedażowe (okresowe, godzinowe)
 • Centralne zarządzanie projektami etykiet (wywieszki cenowe, plakaty, cenniki, książki kodów kasjera)
 • Sieciowy system lojalnościowy (karty klienta, systemy rabatowe i punktowe)
 • Centralne rozliczanie zobowiązań w sieci sklepów
 • Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami systemów sklepowych